Cases Molí, Sant Joan de les Abadesses, 1993

Superfície construïda
584,14 m2
Inici d'obra
1993
Descripció
Es planteja una tipologia unifamiliar entre mitgeres en una parcel·la molt més àmplia de les que tradicionalment s'utilitza.La plana del Molí és un indret orientat a nord-est, disposa de molt bones vistes i és molt proper al nucli històric de la vila, tot i que amb la muntanya de les Llances a la part posterior, cara sud-oest, fa que sobretot a l'hivern, les hores de sol siguin molt limitades.
La tipologia de parcel·la àmplia, permet la implantació d'un pati interior i la utilització de només una part de la planta pis, fet que possibilita l'aprofitament de totes les hores de sol.
Aquest pati interior queda cobert a través d'una claraboia mòbil motoritzada que permetrà poder tancar o obrir en funció de la climatologia, obtenint així, un microclima regulador per l'usuari en el interior de l'habitatge. S'aprofita la pendent de la parcel·la entre el carrer d'accés i la part posterior, per crear un pas comunitari inferior de vehicles de tal manera que els garatges quedaran en una planta.

Premis:
Premis COAC Girona. 1990-2000
Obra seleccionada