Gual per a vianants, Parc fluvial del Besòs, 2015Promotor
El Consorci del Besòs
Inici d'obra
2015
Descripció
Disseny de prototip per a gual de creuament per a vianants a l'àmbit d'ús públic del parc fluvial del Besòs.