Casa de l'Aleix i la Mariona, Sant Joan de les Abadesses, 2017Col·laboradors
Marc Busquets
Inici d'obra
2015
Fotògraf
Adrià Goula
Descripció
El projecte comença com a un encàrrec de reforma interior d’un pis de 39 m2 a la tercera planta d’una finca a la vila vella de Sant Joan de les Abadesses.
En l’anàlisi de l’estat actual es va detectar el mal estat del sostre de biguetes de formigó autoportants. Per altra banda tot el paquet de coberta i envans conillers tampoc garantien l’estanqueïtat ni el comportament climàtic desitjat, és per aquest motiu que es va prendre la decisió de substituïr el sostre i coberta per una estructura nova.
D’aquesta manera es recupera la totalitat de la secció guanyant 19 m2, molt útils en un pis tan petit. Per a fer-ho es planteja una biga Pratt, alliberant de càrrega l’interior de l’edifci solucionant amb un únic element l’estructura de coberta i de l’altell.
Així doncs, a la mitgera nord, i sota l’altell, se situen l’escala comunitària existent, el bany i la cuina, deixant en doble altura i façana sud la sala d’estar. A l’altell, aprofitant la llum i la ventilació per la coberta, se situen l’habitació i un vestidor/estudi.
Finalment, amb l’objectiu d’engrandir l’espai s’han buscat enfilades visuals entre els espais interiors i exteriors.