P.E. Horts de Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan de les Abadesses, 2016Promotor
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Inici d'obra
2016
Descripció
Treballs d'anàlisi, diagnosi, proposta i linies d'actuació per al Pla Especial dels horts de Sant Joan de les Abadesses.