WAW// house, Prototip, 2017

Superfície construïda
Segons model
Pressupost estimat
Segons model
Inici d'obra
2015
Descripció
WAW//house és fruit d’una arquitectura responsable que, sota criteris de sentit comú i respecte per a l’entorn, ofereix solucions eficients i singulars a les noves formes de viure.
A partir del desenvolupament d’un senzill sistema preindustrialitzat, on la fusta és el material principal, WAW//house esdevé una opció idònia per a dissenyar espais habitables, confortables i adaptables a les necessitats d’ús de cada moment.
La lleugeresa, escala i simplicitat d’unió dels seus components fan del seu muntatge i desmuntatge una tasca accessible a dues persones amb eines bàsiques de bricolatge. Per altra banda el transport d’aquests components es pot fer mitjançant un vehicle convencional.
El treball per mòduls i components estandaritzats ens permet ajustar l’espai a les necessitats i capacitats del moment alhora que ens deixa adaptar-nos a necessitats o requeriments futurs ampliant, reduïnt o fins i tot fragmentant l’habitatge creant experiències espaials diverses.


Video del procés constructiu del prototip: