e(co)stratègia :: Porta Trinitat Collserola, Barcelona, 2013

Collaborators
Laura Solà Sau, Ambientòloga
Christophe Majastre i Georg Hubmann, Politòlegs
Aïna Pascual, Biòloga
Project start
2012
Description
Winner proposal on Les Portes de Collserola competition for the door of La Trinitat.


Digital publications:

Publicated on Archdaily

Publicated on Inhabitat

Publicació a World Landscape Architecture

Printed Publications:

Plans i projectes per a BCN 2011-2015
Ajuntament de Barcelona. Barcelona. 2015

Naturbà. Barcelona Collserola, una relació retrobada.
COAC/Ajuntament de Barcelona. Barcelona. 2015
Viability study of the project:

Les 16 Portes de Collserola competition panels:

--

More info about the competition: w1.bcn.cat/portesdecollserola