e(co)stratègia Barcelona, 2012

PREMIS

Les Portes de Collserola, Porta 13: Trinitat - 1r PREMI

Iconic Awards 2015 - PREMI a millor concepte urbà

PUBLICACIONS

Plans i projectes per a BCN 2011-2015 / Ajuntament de Barcelona. Barcelona. 2015

Naturbà. Barcelona Collserola, una relació retrobada. / COAC. Ajuntament de Barcelona. Barcelona. 2015

Archdaily - veure article

World Landscape Architect - veure article

Inhabitat - veure article
Promotor
Ajuntament de Barcelona

Col·laboradors
Laura Solà Sau, Ambientòloga Christophe Majastre i Georg Hubmann, Politòlegs Aïna Pascual, Biòloga

Data
2012

Més info:

Panell Iconic Awards 2015 - issuu

Dossier de projecte - issuu vers. catalana

Proposta guanyadora del concurs de les portes de Collserola per la porta de Trinitat.

L'àmbit de la proposta es troba on conflueixen el Parc natural de Collserola, el riu Besòs, la Serra de Marina i la xarxa de verds de l'àrea metropolitana de Barcelona. És un àmbit on també conflueixen els municipis de Barcelona, Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramanet; una zona on podem trobar l'últim tram descobert del Rec Comtal, sèquia històrica al voltant de la qual es va estructurar el territori durant durant molt temps. També hi ha arquitectura històrica relacionada amb el pas de l'aigua: les cases de les Aigües de Trinitat Nova i Trinitat Vella o l'antiga elevadora en són un exemple.


El teixit que formaven aquests elements, traces i sistemes ha estat fragmentat per l'aparició d'infraestructures ferroviàries, carreteres i autopistes.
L'objectiu principal del projecte és recuperar aquest àrea reteixint-ne totes les capes, adaptar-la al present i dotar-la de resiliencia a canvis futurs.

Les intervencions principals són:

Ampliar el límit del parc natural de Collserola amb un coixí biològic

Entenem el límit ciutat-parc natural com un ecotò, una franja de transició.

Un ecotò és el límit natural entre dos ecosistemes diferents. En els ecotons hi conviuen les espècies pròpies dels dos ecosistemes fronterers i acostumen a ser zones de gran riquesa, diversitat  i interès biològic.

Aquesta franja de transició ocuparà els espais lliures entre el límit del parc i les primeres construccions de la ciutat. Serà un espai organitzat mitjançant agrosistemes i espais oberts amb programes diversos. Aquest espai seguirà la lògica de l’ecosistema parc i ‘’ecolonitzarà’’ la ciutat.

Renaturalitzar espais urbans i infraestructures

- reCONNECTAR els parcs naturals.

Com a conseqüència de la construcció de les infraestructures viàries, Collserola ha quedat com un sistema aïllat, ha perdut la seva relació natural amb la Serra Marina.

La porta de la Trinitat, per la seva condició de proximitat i relació, és un espai d’oportunitat per a recuperar la secció de vall i reconectar biològicament (i fisicament) les dues serralades amb i a través del riu Besòs.

- CONSOLIDAR la xarxa de corredors verds urbans

La franja de transició parc-ciutat dóna continuitat a espais verds urbans consolidats o en projecte, creant així una xarxa metropolitana d’espais verds. La porta de la Trinitat actua com una frontissa entre el parc Besòs, el de la Trinitat i la futura Diagonal verda.

Revitalitzar els sistemes socials

Estratègies per una apropiació i identificació de la població amb l’espai.

Es busca l’impacte a totes les escales, el conjunt d’elements tractats projecta una imatge i la zona passa a ser una referència tant a nivell de barri com de ciutat.

Recuperació d’espais de la memòria

 / Conjunt de la Casa de l’aigua

Recuperació d’aquest conjunt d’edificis, patrimoni local i municipal. La continuitat entre els edificis materialitza i emfatiza la connexió entre les dues Trinitats.

/ Centre d’investigació del paisatge

L’elevador d’aigua es reprograma com a espai per a acollir visitants de procedència local, municipal i supramunicipal, zona d’intercanvi.

Nous espais per al desenvolupament de les relacions socials

/ L’ecotò

Espai gestionat a nivell local que constitueix un límit borrós entre la ciutat i el parc.

/ L’amfiteatre

Espai per a aconteixements culturals

/ El camp de futbol

Espai multifuncional recuperat per al barri. A més de poder ser utilitzat per a jugar a futbol, és un espai apte per a una gran diversitat d’activitats a l’aire lliure.

Instruments locals per a una cultura sostenible

/ Els horts urbans (agrosistema)

Gestionats localment, a més de la seva funció lúdico-productiva, afavoreix la interacció entre habitants i generacions.

/ Els refugis biològics

Transformació de les antigues torres elèctriques en un recurs ambiental que ajudi a potenciar la diversitat biològica de la zona.

Part activa de la ciutat

/ Mirador

La pròpia orografia del terreny permet entendre l’espai com una gran mirador natural, un atracció per a qualsevol que vulgui gaudir de les vistes a la ciutat.

/ Connexió amb la diagonal verda

Afavoreix les relacions entre el barri i la resta de la ciutat a través de la xarxa de verds urbans.

/ L’ecoducte

Acull visitants i fomenta l’apropiació per part dels habitants del patrimoni que són el Parc natural de Collserola, la serralada marina i el riu Besòs.

Proposta guanyadora del concurs de les portes de Collserola per la porta de Trinitat.

L'àmbit de la proposta es troba on conflueixen el Parc natural de Collserola,...

Llegir més
e(co)stratègia - 0
e(co)stratègia - 1
e(co)stratègia - 2
e(co)stratègia - 3
e(co)stratègia - 4
e(co)stratègia - 5