15 habitatges de Lloguer Barcelona, 2018

Promotor
Privat

Data
2018

Fotògraf
Aitor Estévez

El promotor ens planteja el repte de projectar un edifici amb 15 habitatges destinats a lloguer a l’eixample de Barcelona, amb el requeriment específic de no renuncià a la composició clàssica de la façana barcelonesa de balconera i balcó.

En primer terme, es prioritza l’estandardització i la simplicitat estructural amb l’objectiu de donar al conjunt màxima flexibilitat. En la paral·lela a la façana per una banda, es plantegen dos línies estructurals, una a cada façana; i per altra, un nucli estructural central format pel pati de ventilacions, l’ascensor i l’escala. En la perpendicular a la façana, una línia estructural a cada mitgera i una de central. Aquesta solució, junt amb el traçat de les instal·lacions i l’agrupació del espais humits (banys i cuines), dona a la proposta una flexibilitat total. De manera que si és necessari, i gairebé sense impacte, a mitjà/llarg termini es podrien canviar totes les tipologies dels habitatges.

Per altra banda, existeix un condicionant econòmic important. Des d’aquest punt de vista, es pren la determinació de treballar amb una estructura convencional de pilars de formigó i llosa amb revoltons no recuperables, amb l’objectiu d’economitzar el màxim aquesta partida i poder destinar més recursos a la façana.

La façana està plantejada com a una façana ventilada convencional però puntualment, i amb l’objectiu de donar més llum natural a l’interior de l’habitatge, la fulla interior es manté de vidre mentre que l’exterior deixa passa la llum i l’aire a través de les lames verticals a mode de gelosia. Aquesta solució dona un doble afecte, des de fora, un té la sensació de veure una façana formada per balcons i balconeres que segueixen la composició clàssica de l’eixample, però des de dins, tota la façana és de vidre donant molta llum natural a les diferents tipologies.

Conseqüència de l’estretor de la parcel·la no es podia plantejar un nucli central amb dos patis a banda i banda que garantissin ventilació suficient a tots els habitatges. Aquesta situació ens porta a apostar per fer un nucli de connexions verticals el més compacte possible des d’on se surt a una passera exterior. Aquesta passera és la que dona accés als 4 habitatges de cada replà. D’aquesta manera els 2 habitatges d’una habitació, tot i no gaudeixen de la llum del pati central, tenen ventilació creuada a través de la passera.

El promotor ens planteja el repte de projectar un edifici amb 15 habitatges destinats a lloguer a l’eixample de Barcelona, amb el requeriment específic de no renuncià a...

Llegir més
15 habitatges de Lloguer - 0
15 habitatges de Lloguer - 1
15 habitatges de Lloguer - 2
15 habitatges de Lloguer - 3
15 habitatges de Lloguer - 4
15 habitatges de Lloguer - 5
15 habitatges de Lloguer - 6