Reforma i ampliació habitatge Serra Cavallera Sant Joan de les Abadesses, 2019

PUBLICACIONS
METALOCUS - veure article / click here for english version

Promotor
Privat

Superfície construida
126 m2

Data
2019

Fotògraf
Andrés Flajszer

La reforma es desenvolupa sobre una superfície de 42m², en una planta +2 i amb accés des de la planta baixa.

Es plantegen 3 accions: La primera, ampliar la planta baixa per tal de guanya metres quadrats destinats a usos comuns i de servei, compartits amb la resta de l’habitatge; la segona, col·locar una escala de cargol que connecti la planta baixa directa amb la planta +2; i la tercera, una estructura de fusta que cobreix els 42m² de terrassa existent i dóna un doble aprofitament sota coberta.   

Com que l’orientació és llevant/ponent, i hi ha una bona amplada de façana en relació amb la superfície, es planteja col·locar tots els serveis lligats a les mitgeres amb l’objectiu d’alliberar al màxim les façanes i d’aquesta manera aprofitar al màxim la radiació solar, la ventilació i les vistes.

En tractar-se d’espais tan reduïts, hi ha un treball important de visuals. El joc de vidres i dobles espais permet allargar les visuals fins a l’exterior en totes les estances de la reforma.

La reforma es desenvolupa sobre una superfície de 42m², en una planta +2 i amb accés des de la planta baixa.

Es plantegen 3 accions: La...

Llegir més
Reforma i ampliació habitatge Serra Cavallera - 0
Reforma i ampliació habitatge Serra Cavallera - 1
Reforma i ampliació habitatge Serra Cavallera - 2
Reforma i ampliació habitatge Serra Cavallera - 3
Reforma i ampliació habitatge Serra Cavallera - 4
Reforma i ampliació habitatge Serra Cavallera - 5
Reforma i ampliació habitatge Serra Cavallera - 6
Reforma i ampliació habitatge Serra Cavallera - 7
Reforma i ampliació habitatge Serra Cavallera - 8
Reforma i ampliació habitatge Serra Cavallera - 9
Reforma i ampliació habitatge Serra Cavallera - 10
Reforma i ampliació habitatge Serra Cavallera - 11
Reforma i ampliació habitatge Serra Cavallera - 12