Reforma habitatge entremitgeres Sant Daniel Girona, 2019

PREMIS

Premis d'Arquitectura Comarques de Girona 2020 - MENCIÓ D'INTERIORS

PUBLICACIONS

Metalocus - veure article / click here for english version

Diariodesign - veure article

Plataforma Arquitectura - veure article / Archdaily here

PIAYD - veure publicació

Promotor
Privat

Superfície construida
157,44 m2

Data
2019

Fotògraf
Andrés Flajszer

La reforma té com a principal objectiu millorar les condicions d’habitabilitat a través d’actuacions de baix cost econòmic i poc impacte ambiental.

El repte d’organitzar el programa funcional d’un espai de 3,75m d’amplada i 12m de fondària deriva en treballar transversalment a les façanes, amb una organització seqüencial dels espais, fent desaparèixer zones de circulació i allargant visuals.

Els dos patis interiors, buidats del volum inicial, permeten noves relacions visuals entre espais, proporcionen il·luminació natural a totes les estances i garanteix un bon comportament climàtic al conjunt: ventilacions creuades, efecte venturi...

Tots els materials emprats, tant l’estructura de fusta de la coberta, forjats nous, aïllament de fibra de fusta, tancaments de pi com revestiments interiors d’avet i les pintures, tenen un impacte gairebé nul i no són nocius.

El resultat és una arquitectura crua, neutra i del lloc, deixant que l’usuari, els objectes i el temps la vagin dotant de caràcter propi.

La reforma té com a principal objectiu millorar les condicions d’habitabilitat a través d’actuacions de baix cost econòmic i poc impacte ambiental.

El repte d’organitzar el...

Llegir més
Reforma habitatge entremitgeres Sant Daniel - 0
Reforma habitatge entremitgeres Sant Daniel - 1
Reforma habitatge entremitgeres Sant Daniel - 2
Reforma habitatge entremitgeres Sant Daniel - 3
Reforma habitatge entremitgeres Sant Daniel - 4
Reforma habitatge entremitgeres Sant Daniel - 5
Reforma habitatge entremitgeres Sant Daniel - 6
Reforma habitatge entremitgeres Sant Daniel - 7
Reforma habitatge entremitgeres Sant Daniel - 8
Reforma habitatge entremitgeres Sant Daniel - 9
Reforma habitatge entremitgeres Sant Daniel - 10
Reforma habitatge entremitgeres Sant Daniel - 11
Reforma habitatge entremitgeres Sant Daniel - 12