Equip de Sau

SAU Taller d´Arquitectura is a multigenerational and multidisciplinary architecture studio born in Sant Joan de les Abadesses and is currently also established in Barcelona and Puigcerdà. Their professional activity encompasses projects of planning, landscape, architecture and product design. The main objective is to provide an efficient response to the challenges posed by each project, making functionality and rationality the main pillars of our professional practice.

Simplicity and constructive austerity are an added value of their projects. Projects committed to the environment and tradition and designed to make life easier for its users without renouncing the emotional capacity of the architecture itself.

They understand the project from its entirety. Let us suppose, therefore, key aspects such as the structural calculation, facilities or the energy and climate control of our projects and introduced them from the beginning of the project process.

They have structured the team in three areas of work: productive area, which is responsible for responding to the administrative aspects of each project; Creative area, that works the aspects more related to the technical, formal and functional result of the proposals, and the area of work management, that looks for the correct execution and operation of the construction process.


Taller SAU és un estudi d’arquitectura multigeneracional i multidisciplinar nascut a Sant Joan de les Abadesses i actualment establert també a Barcelona i Puigcerdà.

La nostra activitat professional engloba projectes de planejament, paisatge, arquitectura i disseny de producte.

El principal objectiu és donar una resposta eficient als reptes que planteja cada projecte, fent de la funcionalitat i la racionalitat els pilars principals de la nostre pràctica professional.

La senzillesa i l’austeritat constructiva són un valor afegit dels nostres projectes. Projectes compromesos amb l’entorn i la tradició i concebuts per fer més fàcil la vida dels seus usuaris sense renunciar a la capacitat emotiva pròpia de l’arquitectura.

Entenem el projecte des de la seva globalitat. Assumim, doncs, aspectes capdals com el càlcul estructural, les instal·lacions o el control energètic i climàtic dels nostres projectes i els introduim des de l’inici del procés de projecte.

Tenim estructurat l’equip en tres àrees de treball: àrea productiva, que s’ocupa de donar resposta als aspectes administratius de cada projecte; àrea creativa, que treballa els aspectes més relacionats amb el resultat tècnic, formal i funcional de les propostes, i l’àrea de gestió d’obra, que vetlla per la correcta execució i funcionament del procés de construcció.

Equip

Direcció
Lluís Jordà Sala / Arquitecte i Arq. Tècnic
Pol Jordà Sala / Arquitecte

Àrea de gestió d’obra
Santi Rodríguez Fernandez / Arq. Tècnic

Àrea creativa
Blai Cabrero Bosch / Arquitecte i Eng. Tec. Dis. Ind.
Carme Bassaganya Ferres / Tec. Del.
Dolapo Majek / Arquitecte especialista en BIM
Octavi Fontané / Arquitecte
Viktoriya Bobotsko / Arquitecta
Anna Ribera Tor / Arquitecta

Marta Vélez / Comunicació i disseny

Col·laboradors habituals
Gerard Carreras Porta / Arquitecte i Arq. Tècnic
Jordi Farré / Arquitecte
Marc Busquets / Arq. Tècnic
Clàudia Galicia / Arq. Tècnica

Àrea productiva
Laia Espelt Selles / Administració
Isabel Flores Ortega / Administració